Zpět
24.03.2020, Iva Hlaváčová

Informace školní družiny o platbě školného:

  • platba za březen 2020 bude převedena na první měsíc docházky do školní družiny po návratu z karantény
  • již přijatá platba v hotovosti na měsíc duben 2020 bude převedena na další měsíc po návratu z karantény
  • platby převodem každý měsíc – prosím pozastavte příkaz k úhradě
  • přeplatky na školném se budou vracet po opětovném návratu do škol nebo po ukončení nouzového stavu
  • Případné informace hlavacova@zschlum.cz