Zpět
30.09.2019, Karel Hyťha

Nabídka kroužků na školní rok 2019/20

KROUŽKY - ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Název kroužku

Den + doba

(od-do)

Jméno vyučujícího

Stručná anotace

Poplatek (např. za materiál na výrobu předmětů)

Korálkování

čtvrtek

 13,30 - 15,00

Mgr. Brzobohatá

Výroba šperků a malých dárků z korálků

materiál 300,-

Fimo

první pátek v měsíci 13,30 - 15,00

Mgr. Brzobohatá

Výroba šperků a malých dárků z fima

20 Kč na hodinu - kdo přijde, ten platí

Tanečky

13,00 - 14,00

Mgr. Chadimová

Taneční a pohybová výchova

zdarma

Přírodovědný kroužek - obří brouci

úterý

14:00

M. K. Hlavatý

Chov brouků a zajímavosti z hmyzí říše, stavba hmyzího domku

zdarma

Světová kuchyně

první čtvrtek v měsíci 13:30 - 15:30

P. Klasová

Vaření a pečení pokrmů světové kuchyně. Minimální počet přihlášených žáků 8, maximální 15.

250,- Kč na osobu za pololetí - na suroviny. Kroužek je jinak zdarma.

Hudební hrátky

pondělí 1x za 14 dní 13,00 – 14,00

Mgr. Tůmová Roučková

Hra na flétnu, zvonkohru, boomwhackers

zdarma

Atleťáček

úterý

16,00 – 17,00

Mgr. Nechvátal

Atletický kroužek ve spolupráci s AK Bílina

zdarma

Řečová prevence (logopedie)

čtvrtek

13 - 14,30

Mgr. Aulická

Nácvik správné výslovnosti hlásek, rozvoj slovní zásoby a komunikace.

zdarma

Řečová prevence (logopedie)

středa

13,00 - 14,00

Mgr. Tůmová Roučková

Procvičování správné výslovnosti, fonematického sluchu, zrak. a sluch. pozornosti

zdarma