Zpět
17.09.2020, Iva Hlaváčová

Nabídka zájmových kroužků školní družiny 2020/2021

KERAMIKA   p. vych. Michaela Šteflová
pondělí 14–17 hod. 1x za 14 dní-začátečníci a pokročilí
základní techniky zpracování hlíny, plošné a prostorové práce podle dovedností dětí, zdobení výrobků
ŠIKULOVÉ   p. vych. Markéta Hrodková
úterý 15–17 hod. 1x za 14 dní-začátečníci a pokročilí
výtvarné a rukodělné práce s různými materiály
KERAMIKA pro veřejnost   p.vych. Ivana Hlaváčová
úterý 17–19 hod. 1x za 14 dní
keramické odpoledne pro děti, mládež i dospěláky (nejen z naší školy), kteří mají chuť vyrábět  
VŠECHNOHRÁTKY 
pondělí 15–16:30 hod. p. vych. Markéta Hrodková
úterý 15–16:30 hod. p. vych. Michaela Šteflová
X-box, společenské, deskové, logické, didaktické, námětové hry
SPORŤÁČEK    p.vych. Ivana Hlaváčová
čtvrtek 15–16 hod.
sportovní, pohybové, turistické aktivity v přírodě i tělocvičně
BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU p. vych. Michaela Šteflová, p.vych. Ivana Hlaváčová
říjen-březen  středa 13:30–16 hod.
TURISTICKÉ VYCHÁZKY p.vych. Ivana Hlaváčová, p. vych. Michaela Šteflová
 září, duben–červen  středa 13:30–16 hod.
Kroužky jsou určeny především žákům přihlášeným k pravidelné docházce do školní družiny. V případě volné kapacity se mohou přihlásit i žáci 1.stupně ZŠ Za Chlumem.
Přihlásit se můžete elektronicky hlavacova@zschlum.cz  nebo osobně u p. vychovatelek.