Zpět
29.08.2019, Karel Hyťha

Školní družina

Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době před školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů. Školní družina není pokračováním vyučování. Součástí školní družiny jsou i zájmové kroužky.

Školní družina plánuje svou činnost podle vlastního vzdělávacího programu. Pro děti jsou pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, poznávací a pohybové činnosti. Školní družina také pořádá velmi zajímavé akce – karneval, soutěže, animační programy aj.

Vedoucí školní družiny – Ivana Hlaváčová – hlavacova@zschlum.cz, 723 429 639


Provoz školní družiny

5:45 do 7:45 hod

11.30 do 16.00 hod, v případě kroužků do 17 hod.


Úplata

150 Kč (platba vždy do 20. předchozího měsíce)

Platbu lze provést bezhotovostně na účet školy nebo hotovostně u vychovatelky ŠD


Režim školní družiny

05:45 – 07:45 příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní a společenské hry, činnost podle zájmů
11:40 – 13:00 hygiena, příprava na oběd, oběd
13:00 – 13.45 odpočinková činnost, četba, vyprávění, tematické pohovory, zájmová činnost
13:45 – 15.00 zájmová činnost, pobyt venku
15:00 – 16:00 hygiena, svačina, volné hry a aktivity dětí, úklid osobních věcí, postupný odchod domů, postupné slučování oddělení podle počtu žáků