Zpět
15.02.2023, Karel Hyťha

Nadace Terezy Maxové

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Možná se vám to bude zdát jako zdánlivě jednoduchý cíl, ale vězte, že u nás kolem 24 tisíc dětí vyrůstá mimo svoji původní rodinu, větší část v náhradní rodinné péči a přibližně 8 tisíc dětí v ústavní výchově. Díky tomuto faktu se Česká republika umístila na předních místech v Evropě, v počtu dětí vyrůstajících mimo svou rodinu. Evropské prvenství pak naše republika drží v přepočtu dětí umístěných v ústavní výchově (na 100.000 obyvatel), kdy za sebou nechala např. Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu a další země.

K tomu, abychom pomohli tuto nepříznivou situaci změnit, je činnost Nadace Terezy Maxové dětem zaměřena na následující tři pilíře podpory, jimiž jsou:

1. Prevence

Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Věříme, že dítěti je nejlépe v jeho vlastní biologické rodině, proto nabízíme ohroženým rodinám konkrétní pomoc prostřednictvím odborných neziskových organizací. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp.

2. Podpora náhradního rodičovství

Pokud selžou mechanizmy prevence a dítě je přece jen odebráno z rodinného prostředí, pak usilujeme o významné zkrácení jeho pobytu v ústavní výchově. Podporou rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizací pěstounské péče se snažíme dítěti co nejrychleji zajistit bezpečí a laskavou náruč náhradní mámy a táty.

3. kompenzace nedostatků ústavní výchovy

Je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Mladý člověk, který strávil většinu svého dosavadního života v ústavní výchově, potřebuje pomoct se začleněním do samostatného života. V této oblasti je proto především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění dětského domova.

Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

Protože všechny děti si zaslouží lásku, pozornost a místo, kde se cítí doma.

Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní výchově v ČR, finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace a jež jsou v souladu s jejím statutem nadační listinou.