Zpět
13.12.2022, Karel Hyťha

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název: Sdílení a inspirace

Celková částka: 1 022 354 Kč

Doba realizace: 1.3.2022 – 28.2. 2023

  • realizován v rámci zjednodušených projektů (šablony) OPVVV
  • registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022223

Oblasti podpory:

  • Klub pro žáky ZŠ
  • Tandemová výuka v ZŠ
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu
  • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ

 

Vybrané oblasti jsou realizovány v souladu s doporučením OPVVV na základě dotazníkového šetření, s lokální vzdělávací strategií základních škol na Bílinsku a prioritami školy.