Zpět
08.06.2023, David Kadlec

Škola pro život

Škola pro život – projekt v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků 

Název: Škola pro život 

Evidenční číslo: 0069/PODSKOL/2022 

Výše dotace pro rok 2022 – 590 694 Kč 

Datum zahájení realizace projektu – 1.9. 2022 

Datum ukončení realizace projektu – 31.8. 2025 

Celková výše 12 380 057 Kč.  

V rámci projektu se zaměřujeme primárně na tyto oblasti: 

  1. Personální podpora – zřízení pozic 

Školní sociální pedagog 

Kariérový poradce 

Adaptační koordinátor 

Pracovník volnočasových aktivit 

Tandemový učitel

     2. Přímá práce se žáky 

Pedagogická intervence v době prázdnin (doučování) 

Pedagogická intervence 

Psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce 

Snídaňové kluby 

Vzdělávací akce na podporu studijní motivace, adaptační a socializační programy 

Zážitkový program (adaptační program) 

Akce zaměřené na spolupráci se zákonnými zástupci 

     3. Přímá podpora pedagogů 

DVPP – vzdělávání pro celý pedagogický sbor 

Stáže 

Supervize 

Vybrané oblasti jsou realizovány v souladu s Analýzou potřeb školy zpracované ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem.