Zpět
22.09.2019, Karel Hyťha

Spolek rodičů - vyúčtování školní rok 2018/2019

Pro školní rok 2019/2020 vybíráme příspěvek 200 Kč. Není nutné platit za sourozence. Příspěvek by měl být zaplacen do 11. 11. 2019 třídním učitelům, případně v kanceláři školy.

Vyúčtování za školní rok 2018/2019 

Příspěvky Legoland a Tropical Island (ve výši 250 a 300 Kč) 19 750 Kč 
Příspěvek výlety 1. - 3. ročník  7 800 Kč 
Odměny žákům na konci školního roku 9 756 Kč 
Květiny pro učitele a pro zaměstnance 3 650 Kč
Slavnostní zahájení školního roku – 1. ročník 5 000 Kč
Slavnostní oběd pro 9. ročníky  4 650 Kč
Výjezd žákovského parlamentu 10 000 Kč

Vybrané peníze:   34 500
Výdělek jarmark:  26 800 
Zůstatek 694 Kč

Schůzka Spolku rodičů se bude konat dne 14. 11. 2019 od 17:00 v jídelně školy.