Zpět
24.01.2022, Renata Mojžíšová

Prohlášení parlamentu

V Bílině 21. 1. 2022

 

Prohlášení Žákovského parlamentu MisPa

 

Vážené vedení školy a města, vážení spolužáci,

jako zástupci jednotlivých tříd cítíme potřebu vyjádřit se k situaci, která panuje na naší Základní škole Za Chlumem, speciálně na druhém stupni. Již delší dobu pozorujeme u sebe, u spolužáků i u učitelů a dalších zaměstnanců, že zdejší prostředí je i přes všechnu snahu pro všechny vysilující, nepohodlné a způsobuje negativní náladu na škole.

Dveře na záchodech jsou rozmlácené a děravé tak, že při pohledu na ně si přijdete jako v divočině. Dalším problémem záchodů je kouření. I přes všechny dozory se problémovým žákům stále daří na toaletách užívat tabákové výrobky. Cigaretový kouř zapáchá, působí problémy dětem s astmatem, navíc toto chování budí u ostatních žáků strach na toalety chodit. Myslíme si, že toto nežádoucí chování by se dalo zmírnit omezením pouštění problémových žáků na toaletu během hodin, kdy na chodbě není žádný dozor. Všímáme si, že v hodinách chodí na toalety pořád ti stejní žáci, a určitě ne z potřebných důvodů.

Dalším problémem je agresivní a nevhodné chování ze strany spolužáků. Denně jsme všichni svědky hlasitého řevu během přestávek i hodin, neustálých vulgárních slov a nadávek, nevyžádaného osahávání spolužaček. Úplně vymizel respekt ke spolužákům ze starších ročníků, mnohdy i k učitelům. Nejhorší situaci pozorujeme v sedmých ročnících, zejména z důvodu velkého počtu starších žáků, kteří již jednou či dvakrát ročník opakovali. Co nás ale trápí nejvíc, je chování žáků v hodinách. Řvaní, hluk, ignorování některých učitelů, vulgární nadávky – to vše je práce zhruba dvou až tří desítek žáků, kvůli které trpí převážná většina ostatních, kteří i když mají o učivo zájem, nemají možnost se v klidu vzdělávat. Tito žáci, kteří si situaci uvědomují a jsou s ní nespokojeni, ale nemají možnost se ponižovaných spolužáků či učitelů zastat ze strachu z násilných výhružek.

Vadí nám, že je naše škola neustále pošpiňována v médiích i mezi lidmi. Vadí nám, že rodiče dětí bydlících v blízkém okolí sem už své děti nechtějí dávat. Přitom se zde najde mnoho nadaných žáků, nadějných sportovců, účastníků různých vědomostních olympiád a dalších. Škola je hezká, prostorná a velice dobře vybavena, zaměstnanci dělají, co mohou. Ale tyto klady bohužel veřejnost nevidí, protože vše přebije činnost problémových žáků.

Velice snažně všechny prosíme, aby se zamysleli nad tím, jak sami mohou přispět ke zlepšení situace na naší škole, nebo alespoň tuto situaci přestali přehlížet či sami zhoršovat.

 

Děkujeme a doufáme, že společně dokážeme z naší školy vytvořit příjemné místo pro vzdělávání.
Žákovský parlament Mispa