Zpět
12.07.2021, Jana Kučerová

Ceník stravného

CENÍK STRAVNÉHO NA ZÁŘÍ 2021

  • PLATBA INKASEM PROBĚHNE 16.8.2021
  • PLATBA PŘÍKAZEM NEJPOZDĚJI DO 20.8.2021
  • VÝBĚR V HOTOVOSTI OD 23.8.2021 od 8:00-12:00
  • KAŽDÝ STRÁVNÍK MUSÍ MÍT NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ZÁŘÍ

  1.kategorie

  do 6ti let

  22,- Kč

  2.kategorie

  7-10let

  25,- Kč

  3. kategorie

  11-14let

  27Kč

  4.kategorie

  nad 15let

   28Kč

   oběd

  484,-

  550,-

  594,-

  616,-

  Svačinka

  á 21 Kč

  441,-

  441,-

   441,-

  441,-

   

  Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je dáno vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb o školním stravování a ukazatelem jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku /od 1.září do 31. srpna/  

  CENA KREDITNÍ KARTY ČINÍ 39,- Kč/ks

  CENA ČIPU ČINÍ 115,-Kč/ks