Zpět
22.04.2024, Jana Kučerová

Ceník stravného

CENÍK STRAVNÉHO NA KVĚTEN 2024

 • KAŽDÝ STRÁVNÍK MUSÍ MÍT NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • PLATBA INKASEM PROBĚHNE 15.04.2024
 • PLATBU PŘÍKAZEM PROVEĎTE NEJPOZDĚJI DO 20.04.2024
 • Z DŮVODU VYSOKÝCH REŽIJNÍCH NÁKLÁDŮ JSME NUCENI ZVÝŠIT OD 1.1.2024 SVAČINKU NA 35Kč - SVAČINKA JE DOPLŇKOVÁ ČINNOST, NENÍ DOTOVANÁ STÁTEM

                                           

KVĚTEN

1.kategorie

do 6ti let

27,- Kč

2.kategorie

7-10let

30,- Kč

3. kategorie

11-14let

32Kč

4.kategorie

nad 15let

 33Kč

 oběd

567,-

630,-

672,-

693,-

Svačinka

á 35 Kč

735,-

735,-

735,-

735,-

 Čip, který slouží k výdeji stravy, stojí 123Kč. Po zakoupení je již majetkem strávníka, peníze za čip nevracíme.

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je dáno vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb o školním stravování a ukazatelem jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku /od 1.září do 31. srpna/  

CENÍK STRAVNÉHO NA ČERVEN 2024


 • PLATBA INKASEM PROBĚHNE 15.05.2024
 • PLATBU PŘÍKAZEM PROVEĎTE NEJPOZDĚJI DO 20.05.2024
 • PROSÍM STRÁVNÍKY PLATÍCÍ STRAVNÉ PŘEVODEM, ABY V PŘÍPADĚ PŘEPLATKU POSLALI POUZE ROZDÍL
                                           

ČERVEN

1.kategorie

do 6ti let

27,- Kč

2.kategorie

7-10let

30,- Kč

3. kategorie

11-14let

32Kč

4.kategorie

nad 15let

 33Kč

 oběd

540,-

600,-

640,-

660,-

Svačinka

á 35 Kč

700,-

700,-

700,-

700,-

 Čip, který slouží k výdeji stravy, stojí 123Kč. Po zakoupení je již majetkem strávníka, peníze za čip nevracíme.

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je dáno vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb o školním stravování a ukazatelem jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku /od 1.září do 31. srpna/