Zpět
09.09.2022, Jana Kučerová

Ceník stravného

CENÍK STRAVNÉHO NA ŘÍJEN 2022

 • KAŽDÝ STRÁVNÍK MUSÍ MÍT NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!Přihláška ke stravování
 • PLATBA INKASEM PROBĚHNE 15.9.2022, POKUD JSTE TÍMTO ZPŮSOBEM PLATILI MINULÝ ŠKOLNÍ ROK, PROSÍM, NAVYŠTE SI LIMIT, Z DŮVODU STÁLE ROSTOUCÍCH CEN POTRAVIN A ENERGIÍ JSME BYLI NUCENI ZVÝŠIT STRAVNÉ
 • PLATBU PŘÍKAZEM PROVEĎTE NEJPOZDĚJI DO 20.9.2022
 • VÝBĚR V HOTOVOSTI - 7:00-8:00 a 12:00-14:00

říjen

1.kategorie

do 6ti let

27,- Kč

2.kategorie

7-10let

30,- Kč

3. kategorie

11-14let

32Kč

4.kategorie

nad 15let

 33Kč

 oběd

486,-

540,-

576,-

594,-

Svačinka

á 28 Kč

504,-

504,-

504,-

504,-

 

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je dáno vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb o školním stravování a ukazatelem jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku /od 1.září do 31. srpna/  

CENA ČIPU ČINÍ 122,-Kč/ks

CENÍK STRAVNÉHO NA ZÁŘÍ 2022

 • KAŽDÝ STRÁVNÍK MUSÍ MÍT NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!Přihláška ke stravování
 • PLATBA INKASEM PROBĚHNE 15.8.2022, POKUD JSTE TÍMTO ZPŮSOBEM PLATILI MINULÝ ŠKOLNÍ ROK, PROSÍM, NAVYŠTE SI LIMIT, Z DŮVODU STÁLE ROSTOUCÍCH CEN POTRAVIN A ENERGIÍ JSME BYLI NUCENI ZVÝŠIT STRAVNÉ, 
 • PROSÍM STRÁVNÍKY PLATÍCÍ INKASEM, ABY DO 30.6.2022 ODEVZDALI NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ. V PŘÍPADĚ NEODEVZDÁNÍ NEBUDE PLATBA PROVEDENA
 • PLATBU PŘÍKAZEM PROVEĎTE NEJPOZDĚJI DO 20.8.2022, NEZAPOMEŇTE NA ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ, POKUD NEBUDE PŘIHLÁŠKA DO 30.8.2022 ODEVZDANÁ, NEBUDE MÍT STRÁVNÍK OD 1.9.2022 PŘIHLÁŠENÉ STRAVNÉ
 • VÝBĚR V HOTOVOSTI ve dnech 22.-29.8. v časech 8:00 - 12:00
 •                                                   dne 30.8. nepřítomnost vedoucí provozu
 •                                                   dne 31.8. v době 8:00 - 12:00

ZÁŘÍ

1.kategorie

do 6ti let

27,- Kč

2.kategorie

7-10let

30,- Kč

3. kategorie

11-14let

32Kč

4.kategorie

nad 15let

 33Kč

 oběd

567,-

630,-

672,-

693,-

Svačinka

á 28 Kč

560,-

560,-

560,-

560,-

 

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je dáno vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb o školním stravování a ukazatelem jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku /od 1.září do 31. srpna/  

CENA ČIPU ČINÍ 122,-Kč/ks