Zpět
13.05.2020, Jana Kučerová

Informace o školní jídelně

Přihlášky ke stravování ( svačinky, obědy ) na nový školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

prosím o vyplnění a včasné odevzdání  přihlášek ke stravování ( svačinky, obědy ) na nový školní rok 2020/2021. Pokud strávník platící  inkasem nebude mít do konce června 2020 odevzdanou přihlášku na nový školní rok, nebude mu v srpnu platba provedena.

Stravné na červen 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

tento měsíc proběhne poslední platba stravného v tomto školním roce, proto Vás prosím, pokud platíte stravné převodem, zjistěte si přeplatek, který následně odečtete z rozpisu ceníku stravného dle věkové kategorie dítěte. Pokud dítě na obědy do konce školního roku chodit nebude, nic neposílejte. Platba inkasem nebude tento měsíc provedena. Dokoupení obědů v hotovosti v kanceláři vedoucí provozu bude možné.

Otevření škol - přeplatky za stravné

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 25.5.2020 se opět otevřou dveře naší školy pro 1.stupeň a 9.ročník ZŠ. Svačinky se do konce školního roku nebudou připravovat. Na obědy se mohou přihlásit pouze děti, kteří budou navštěvovat školu. Pokud má strávník přeplatek za období od 11.3.2020 může jej použít na obědy od 25.5.2020, nejpozději do konce tohoto školního roku. Pokud strávník do konce školního roku na obědy chodit nebude, vzniklý přeplatek mu bude po domluvě s vedoucí provozu vrácen ( v hotovosti, nebo převodem na účet )

Uzavření základních škol do odvolání:

Po tuto dobu budou všechny přihlášené svačinky a obědy automaticky odhlášeny.

Informace pro strávníky:

Školní jídelna ve své hlavní činnosti stravuje žáky základní školy a zaměstnance školy. Pro stravování cizích strávníků máme povolenu doplňkovou činnost.

Denně vaříme a vydáváme zhruba 300 obědů. Strávníci si třikrát týdně mohou vybrat ze dvou jídel. Po zaplacení stravného má strávník automaticky oběd č.1, změna na oběd č.2 je akceptována nejpozději 48 hodin před výdejem.

Od října 2019 budeme v rámci vedlejší činnosti nabízet i svačinky.

Vedoucí školní jídelny – Jana Kučerová, kucerova@zschlum.cz, 417 829 029


Ceny stravného od 1. 9. 2019

1. kategorie do 6ti let

21 Kč

2. kategorie 7 – 10 let

23 Kč

3. kategorie 11 – 14 let

25 Kč

4. kategorie nad 15 let

26 Kč

    svačinky

 19 Kč

    cizí strávníci

 61 Kč


CENA KREDITNÍ KARTY ČINÍ 39Kč/ks

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je dáno vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb. o školním stravování a ukazatelem jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku /od 1.září do 31. srpna/.

Číslo účtu 1060441339/0800

Výdej obědů:

Cizí strávníci, správní zaměstnanci školy: 11:00 – 11:30

Děti ZŠ: 11:40 – 14:00