Zpět
06.09.2019, Jana Kučerová

Informace o školní jídelně

Školní jídelna ve své hlavní činnosti stravuje žáky základní školy a zaměstnance školy. Pro stravování cizích strávníků máme povolenu doplňkovou činnost.

Denně vaříme a vydáváme zhruba 300 obědů. Strávníci si třikrát týdně mohou vybrat ze dvou jídel.

Od října 2019 budeme v rámci vedlejší činnosti nabízet i svačinky.

Informace pro strávníky:

Vedoucí školní jídelny – Jana Kučerová, kucerova@zschlum.cz, 417 829 029


Ceny stravného od 1. 9. 2019

1. kategorie do 6ti let

21 Kč

2. kategorie 7 – 10 let

23 Kč

3. kategorie 11 – 14 let

25 Kč

4. kategorie nad 15 let

26 Kč

    svačinky

 19 Kč

    cizí strávníci

 61 Kč


CENA KREDITNÍ KARTY ČINÍ 39Kč/ks

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je dáno vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb. o školním stravování a ukazatelem jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku /od 1.září do 31. srpna/.

Číslo účtu 1060441339/0800

Výdej obědů:

Cizí strávníci, správní zaměstnanci školy: 11:00 – 11:30

Děti ZŠ: 11:40 – 14:00