Zpět
29.08.2022, Jana Kučerová

Informace o školní jídelně

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Prosím strávníky platící stravné inkasem nebo převodem, aby včas odevzdali vyplněné přihlášky ke stravování. Pokud do 5.8.2022 nebude mít strávník platící inkasem přihlášku odevzdanou, nebude platba provedena. Strávník platící převodem musí mít přihlášku odevzdanou do 31.8.2022, pokud tomu tak nebude, stravné nebude přihlášeno.

Děkuji za pochopení.

Zvýšení cen stravného od 1.9.2022

Ceny stravného od 1. 9. 2022

1. kategorie do 6ti let

27Kč

2. kategorie 7 – 10 let

30Kč

3. kategorie 11 – 14 let

32Kč

4. kategorie nad 15 let

33Kč

    svačinky

 28Kč

    cizí strávníci

 70Kč


CENA ČIPU ČINÍ 122Kč/ks

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je dáno vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb. o školním stravování a ukazatelem jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku /od 1.září do 31. srpna/.

Odhlašování stravného od 27.-30.6.2022

Připomínám, že z důvodu dvouměsíčních prázdnin a objednaných potravin dle stavu strávníků NEODHLAŠUJEME STRAVNÉ OD 27.6.-30.6.2022. V případě, že žák nepřijde do školy, může si stravné vyzvednout v době od 11:00-11:30 na rampě.

Děkuji za pochopení.

Stávníci platící inkasem

Prosím zákonné zátupce žáků, kteří platí stravné inkasem, aby do 30.6.2022 donesli vyplněnou přihlášku ke stravování na nový školní rok 2022/2023, pokud tak neučiní, nebude v srpnu platba zpracována. Z důvodu stále rostoucích cen potravin upozorňuji na navýšení ceny stravného, u svačinky bude navýšení o 3Kč(za jednu svačinku) a u oběda o 5Kč(za jeden oběd). Z tohoto důvodu si nezapomeňte navýšit měsíční limit na tuto odchozí úhradu.

Děkuji za pochopení.

Ukončení školního roku, vyplácení přeplatků

Vzhledem k ukončení školního roku 2021/2022 a následných dvouměsíčních prázdnin budeme přijímat přihlášky a odhlášky stravného do 24.6.2022. Po tomto datu bude možné si přihlášený oběd vyzvednout v době od 11:00 - 11:30 na rampě.

Vyplácení přeplatků za stravné probíhá během měsíce června 2022

Děkujeme za pochopení, přejeme krásné prázdniny a v září se na všechny moc těšíme.