Zpět
31.08.2020, Iva Hlaváčová

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Iva Hlaváčová, hlavacova@zschlum.cz, 723 429 639

 

Vychovatelky školní družiny: prijmeni@zschlum.cz

Michaela Šteflová

Markéta Hrodková
Radka Nováková