Zpět
04.01.2023, Karel Hyťha

Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Barbora Schneiderová 417 820 643 reditelka@zschlum.cz
Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Milena Maryšková
(statutární zástupce)

Mgr. Renata Mojžíšová 

417 823 663

maryskova@zschlum.cz
mojzisova@zschlum.cz

Kancelář školy Vlasta Kadlecová (referentka PaM)
Andrea Fojtíková (ekonomka školy)
417 823 663 podatelna@zschlum.cz
Správce ICT Karel Hyťha 417 823 663 hytha@zschlum.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Ivana Kulinová 417 823 663 kulinova@zschlum.cz
Metodik prevence Mgr. Lenka Červenková
Mgr. Barbora Schneiderová
417 823 663 prevence@zschlum.cz
Metodik ICT Mgr. Renata Mojžíšová 417 823 663

mojzisova@zschlum.cz

Koordinátor EVVO

Mgr. Miroslava Mašková

Mgr. Simona Sluková

417 823 663

maskova@zschlum.cz

slukova@zschlum.cz 

Sociální pracovníci

Miroslava Kruntová, DiS

417 823 663

kruntova@zschlum.cz

Adaptační koordinátor, pracovník volnočasových aktivit Miroslava Pelikánová 417 823 663

pelikanova@zschlum.cz

Vedoucí provozu Jana Kučerová 417 829 029

kucerova@zschlum.cz


Adresa školy: 
Základní škola 
Sídliště Za Chlumem 824 
418 01 Bílina

ID datové schránky: nccmjqv

Omlouvání žáků: telefonicky v kanceláři školy (417 823 663)

Dotazy, žádosti, připomínky, stížnosti, omluvenkypodatelna@zschlum.cz

Spolek rodičůspolek@zschlum.cz

IČO: 65639618

Číslo účtu: 1060441339/0800