Zpět
03.06.2021, Renata Mojžíšová

Abeceda peněz

Žáci druhých tříd se zúčastnili interaktivního setkání v projektu finanční gramotnosti Abeceda peněz. Vydali se na krátkou exkurzi do běžného pracovního dne “dospěláků” a učili se hospodařit s přiděleným rozpočtem. Na čtyřech stanovištích (Cesta do práce, Zaměstnání, Nákupy a Hospodaření) se průběžně seznamovali s příjmy a výdaji, které dospělák běžně má.

Cílem bylo, aby si děti odnesly základní povědomí o principech hospodaření rodiny.

Abeceda peněz se žákům moc líbila. Také si domů odnesli malé dárečky.