Zpět
27.05.2023, David Kadlec

Akademie 2023

Oslavy 50. výročí otevření naší školy dne 25. 5. 2023 vyvrcholily slavnostní školní akademií, která se konala v Městském divadle v Bílině. Během téměř dvouhodinového představení se na pódiu vystřídala rozmanitá vystoupení, která si žáci připravili se svými učiteli a bylo se opravdu na co koukat a co obdivovat.

Opět jsme se přesvědčili o tom, jak skvělé a talentované děti do naší školy chodí, a že na ně můžeme být právem pyšní. Celou akademií provázela pětice žáků, jejichž moderování bylo velmi originální, netradiční a mnozí profesionálové by se od našich moderátorů mohli učit a inspirovat.

V divadle panovala skvělá atmosféra, diváci se zasmáli, ale i dojali. Všichni účinkující do svých vystoupení dali naprosto všechno a byli odměněni zaslouženým dlouhým potleskem. Nutno podotknout, že představení proběhlo třikrát a pro všechny to muselo být velmi náročné, ale zvládli to skvěle.

V závěru odpoledního představení čekala na všechny dvě překvapení. Nejdříve vystoupila paní učitelka Věra Křížová se svým mužem s nádhernou písní Robinsonka, poté se spustilo promítací plátno a všichni zhlédli video vytvořené k výročí naší školy, které společně s dalšími vytvořil správce ICT Karel Hyťha.

Akademie byla úžasná a za to patří velké díky všem, kteří se na její přípravě podíleli, nejvíce však paní učitelkám Nině Tölgové a Ivaně Aulické.

#chlumskyjedoubomby

Zde se můžete na naše video podívat i vy:

AKADEMIE 2023