Zpět
08.06.2021, Renata Mojžíšová

JUMPING V DDM V BÍLINĚ

Koncem května a začátkem června se třídy 1.A, 3.A, 3.C, 4.A a 5.C zúčastnily sportovního dopoledne v DDM v Bílině.

Nejprve si děti užily v tělocvičně jumping na trampolínkách s úžasnou instruktorkou Pavlínkou. Pak se staly instruktory některé dětí a předcvičovaly ostatním. Výborná hudba je motivovala k maximálním výkonům.

Po tréninku všem vyhládlo, a proto jsme si na zahradě DDM opekli buřty, klobásy, nasvačili se. Počasí přálo, chvilku jsme si odpočinuli na čerstvém vzduchu a sdělovali si zážitky z jumpingu.

Následovala další část programu – soutěže na trampolínkách. Bylo důležité včas zareagovat na pískání, změnit směr, postoj, zastavit. Každá třída měla své vítěze.

Příjemně strávený čas rychle uplynul. Odcházeli jsme příjemně unaveni, ale spokojeni. Endorfiny zafungovaly