Zpět
14.05.2021, Renata Mojžíšová

Organizace týdne 10.5. – 14.5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu se do školy ve střídavém režimu vrací i druhý stupeň. Veškeré informace zákonní zástupci a žáci dostali od svých třídních učitelů. Rodičům, kteří se nezúčastnili třídních schůzek ani nereagovali na telefonický kontakt, doporučujeme, aby školu bezodkladně kontaktovali.

Testování žáků probíhá na prvním stupni a v přípravném ročníku jednou týdně, na druhém stupni dvakrát týdně. Ve škole jsou dodržována přísná hygienická opatření, prosíme o jejich dodržování. Žáci prvního stupně do školy přichází hlavním vchodem, žáci druhého stupně bočním vchodem školního hřiště (ze strany, kde je rampa), kde si je ve stanovený čas vyzvedávají třídní učitelé.

Od pondělí jsou zrušeny neplánované konzultace, v případě, že konzultaci potřebujete, je možné se domluvit telefonicky, emailem nebo přes elektronickou žákovskou knížku.

Úkoly pro první stupeň (pro děti, které jsou na distanční výuce) je možné vyzvedávat již od pondělí od 8:30. Ostatní pracovní listy se vydávají vždy v úterý a ve středu od 8:30 do 14:00.

Školní jídelna je nadále v provozu. V jídelně mohou oběd a svačinky konzumovat pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky, ostatní si musí odnést oběd domů. Výdej obědů žákům na distanční výuce zůstává stejný – 11:00 – 11:30 – u rampy školy. Je možné se domluvit na jiný čas.

Zápis do přípravného ročníku pokračuje do 31. 5. 2021

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy