Zpět
29.04.2021, Renata Mojžíšová

Organizace týdne 26. 4. – 30. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu pokračuje prezenční výuka přípravného ročníku a rotace prvního stupně. Druhý stupeň pokračuje v distanční výuce. Deváté třídy mohou využít konzultace k přijímacím zkouškám, informace opět mají od svých třídních učitelů.

 

Prosíme rodiče, aby dodržovali časy, kdy začíná jednotlivým třídám vyučování. Pozdní příchody komplikují ranní organizaci ve škole.

 

Pokračuje možnost i dalších konzultací. Jsou možné konzultace v počtu až 6 žáků. Tyto konzultace mohou proběhnout pouze na základě domluvy, žáci přichází zadním vchodem, konzultace proběhnou v části školy u tělocvičny a konzultace není podmíněna testováním. Neplánované konzultace jsou možné každé pondělí – od 14:00 do 16:00. V tuto dobu je možné využít konzultace všech pedagogů druhého stupně.

 

Úkoly pro první stupeň (pro děti, které jsou na distanční výuce) je možné vyzvedávat již od

pondělí od 8:30. Ostatní pracovní listy se vydávají vždy v úterý a ve středu od 8:30 do 14:00.

 

Školní jídelna je nadále v provozu. V jídelně mohou oběd a svačinky konzumovat pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky, ostatní si musí odnést oběd domů. Výdej obědů žákům na distanční výuce zůstává stejný – 11:00 – 11:30 – u rampy školy. Je možné se domluvit na jiný čas.

 

Do 30. 4. 2021 je možné přihlásit děti k povinné školní docházce. Přihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky do 30. 4. je povinností zákonného zástupce.

Zápis do přípravného ročníku pokračuje do 31. 5. 2021

 

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy