Zpět
23.04.2023, David Kadlec

Zasaď strom...

Je rok 2035 a Štěpán se prochází po Radovesické výsypce se svými dvěma dětmi. Když se na chvíli zastaví, zeptá se mladší z dětí: „Tati, co je to za stromy?“ „To jsou synku javory a některé z nich jsem tady kdysi zasadil i já.“
I to se může stát, protože Štěpán a několik dalších žáků devátého ročníku se přihlásili na dobrovolnou akci naší školy. Podíleli se na výsadbě několika desítek stromků a úklidu odpadků v oblasti Radovesické výsypky. Pochvalu, kterou si vyslechli od skupinky starších lidí, kteří se na výsypce procházeli, si opravdu zasloužili. Naše žáky vedeme k ekologickému smýšlení a k lásce ke krajině, která je naším domovem.