Zpět

Novinky

J

JUMPING V DDM V BÍLINĚ

Novinky

Úterý08.06.2021 Koncem května a začátkem června se třídy 1.A, 3.A, 3.C, 4.A a 5.C zúčastnily sportovního dopoledne v DDM v Bílině. Nejprve si děti užily v tělocvičně jumping na trampolínkách s úžasnou instruktorkou Pavlínkou. Pak se staly instruktory některé dětí a předcvičovaly ostatním. Výborná hudba je motivo…

Přečíst více

Program třídní schůzky pro budoucí 1. a přípravnou třídu

Novinky

Pátek04.06.2021 Představení vedení školy a budoucích třídních učitelek. Informace k provozu školy. Zahájení školního roku – rozpis po dnech. Školní jídelna Školní družina Třídní schůzka se koná 17. 6. od 16:00

Přečíst více

Abeceda peněz

Novinky

Čtvrtek03.06.2021 Žáci druhých tříd se zúčastnili interaktivního setkání v projektu finanční gramotnosti Abeceda peněz. Vydali se na krátkou exkurzi do běžného pracovního dne “dospěláků” a učili se hospodařit s přiděleným rozpočtem. Na čtyřech stanovištích (Cesta do práce, Zaměstnání, Nákupy a Hospodaření) se průběžn…

Přečíst více

Den dětí

Novinky

Čtvrtek03.06.2021 V pondělí 31. května oslavil první stupeň Den dětí. Akce se konala v Pohádkovém lese, kde bylo pro děti připraveno šest stanovišť. Během dopoledne se na stanovištích vystřídaly všechny třídy prvního stupně a žáci soutěžili v disciplínách jako hod plným míčem, skok z místa, běh bludištěm, překážková …

Přečíst více

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/ 2022

Novinky

Čtvrtek27.05.2021 Anonymizované výsledky zápisu do prvních tříd Rozhodnutí je možné přijít podepsat příští pátek od 8:00 do 15:00, případně na třídní schůzce pro první třídy. Datum a čas budou upřesněny.

Přečíst více

Organizace týdne 17. 5. - 21. 5. 2021

Novinky

Pátek21.05.2021 Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu končí rotační výuka na 1. stupni. Od pondělí 17. 5. se tedy všechny třídy prvního stupně vrací ke klasické prezenční výuce podle rozvrhu. Druhý stupeň (zřejmě naposledy) pokračuje v rotační výuce. Ve škole jsou nadále dodržována hygienická opatření a je n…

Přečíst více

Organizace týdne 10.5. – 14.5. 2021

Novinky

Pátek14.05.2021 Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu se do školy ve střídavém režimu vrací i druhý stupeň. Veškeré informace zákonní zástupci a žáci dostali od svých třídních učitelů. Rodičům, kteří se nezúčastnili třídních schůzek ani nereagovali na telefonický kontakt, doporučujeme, aby školu bezodkladně …

Přečíst více

Organizace týdne 3.5. - 7.5. 2021

Novinky

Čtvrtek06.05.2021 Vážení rodiče, milí žáci,   v příštím týdnu pokračuje prezenční výuka rotace prvního stupně. Druhý stupeň pokračuje v distanční výuce. Opět prosíme rodiče, aby dodržovali časy, kdy začíná jednotlivým třídám vyučování. Pozdní příchody komplikují ranní organizaci ve škole. Pokračuje možnost i dalš…

Přečíst více

Organizace týdne 26. 4. – 30. 4. 2021

Novinky

Čtvrtek29.04.2021 Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu pokračuje prezenční výuka přípravného ročníku a rotace prvního stupně. Druhý stupeň pokračuje v distanční výuce. Deváté třídy mohou využít konzultace k přijímacím zkouškám, informace opět mají od svých třídních učitelů.   Prosíme rodiče, aby dodržovali ča…

Přečíst více

Zápisy do první třídy

Novinky

Čtvrtek22.04.2021 Online přihláška ZDE Dokumenty ke stažení: ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPISNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 (První třída) DOTAZNÍK DÍTĚTE – PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU Zápisy k povinné školní docházce pro…

Přečíst více
Přejít na stránku: 134567