Zpět
11.05.2020, Renata Mojžíšová

Jak jsme v únoru stěhovali kabinet.... 9. B

V naší škole se stále něco děje, i když tam nejsou žáci. Asi jedna z největších změn bude nová krásná učebna přírodopisu a nový kabinet. 

Tomu všemu, ale v únoru předcházelo vystěhování kabinetu původního. To bych samozřejmě nezvládla sama bez pomoci své úžasné třídy 9.B. Přišli dobrovolně po vyučování a pomohli přestěhovat do provizorních prostor všechny ty mikroskopy, učebnice, encyklopedie a vycpaná zvířata. 

Užili jsme si u toho spoustu legrace a to jsme ani netušili, že to nadlouho bude naše poslední setkání. Škoda, že nám chybí fotodokumentace.

Třídní učitelka 9.B