Zpět
16.03.2020, Renata Mojžíšová

Nahoď masku

V únoru jsme si povídali o karnevalu v Benátkách. V hodině pracovních činností jsme si pak vyrobili masky, které si každý ozdobil podle svého vkusu. Nakonec jsme si ve třídě uspořádali malý maškarní rej.