Zpět
28.08.2020, Renata Mojžíšová

SEZNAM POMŮCEK 6.B

Milí žáci a vážení rodiče,

do šestého ročníku budou potřeba tyto sešity a pomůcky:

sešity:          
440 – 1x, 444 – 3x, 464 – 2x, 524 – 4x, 540 – 2x, 544 – 3x, 545 – 1x, notový sešit – 1x


výtvarné pomůcky:                                                          rýsovací pomůcky: (většina z vás má ve škole z minulého roku)

40ks čtvrtka A4                                                                    trojúhelník s ryskou
20ks čtvrtka A3                                                                    dlouhé pravítko
barevné papíry                                                                    kružítko (+ náhradní tuha)
vodovky
tempery + běloba
černý uhel
hnědá rudka
kelímek + paleta
štětce (3 velikosti)
tužka (velikosti 1, 2, 3)
pastelky
lepidlo
nůžky
černý centropen