Zpět
13.01.2020, Renata Mojžíšová

Zimní výzdoba třídy

Přišla zima, alespoň podle kalendáře, a my jsme si vyzdobili naši třídu výrobky a výkresy vytvořenými při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.