Zpět
29.11.2020, Renata Mojžíšová

Poděkování rodičům a žákům 4.B

Od 14. 10. 2020 byla z nařízení vlády uzavřena i naše škola. Žáci přešli na distanční výuku.

       Chtěla bych poděkovat rodičům za spolupráci s třídní učitelkou, za vstřícnost, ochotu a čas, který jste věnovali svým dětem při domácí výuce. Vám všem patří můj obdiv a velké poděkování. Děti chválím za aktivitu v hodinách online, za pravidelné připojování. Nebylo to vždy lehké. Ostatní žáky chválím za svědomité vypracování pracovních listů a pravidelné vyzvedávání. Těším se na společně setkání ve škole.

Třídní učitelka M. Kubošková