Zpět
29.01.2021, Renata Mojžíšová

Ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021 ve 4.B

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bylo ukončeno 1. pololetí školního roku 2020/2021 a v pátek 29. 1. 2021 budou mít žáci pololetní prázdniny. Toto pololetí nebylo lehké. Střídala se prezenční forma výuky s formou distančního vzdělávání. Forma distančního vzdělávání je velmi náročná a ne vždy to bylo lehké. Chtěla bych poděkovat všem žákům za úspěšné zvládnutí distančního vzdělávání, za snahu, ochotu a vstřícnost k přístupu vzdělávání. Moje poděkování patří  i všem rodičům, kteří žákům velmi pomáhali a vytvářeli jim doma takové podmínky, aby vše zvládli. Mám velké přání, abychom se brzy všichni setkali ve škole a mohli pokračovat v prezenční výuce. Všem žákům přeju úspěšné zvládnutí druhého pololetí.

Vaše paní učitelka M. Kubošková