Zpět
12.12.2023, David Kadlec

Cestujeme po ČR – kraje ČR

Zeměpisné učivo vlastivědy zakončili žáci 5.B tvorbou skupinových projektů na téma Cestujeme po ČR – kraje ČR. V první části projektového vyučování ve čtyřčlenných týmech zpracovávali a shromažďovali informace, zajímavosti a obrázky k vybraným krajům a vytvářeli své vlastivědné projekty. Čerpali také ze svých znalostí o povrchu ČR, pohořích a nížinách, vodstvu, hospodářství a průmyslu, přírodních a kulturních krásách ČR, které získali v průběhu 1. pololetí školního roku v hodinách vlastivědy. Vše výtvarně zpracovali a vyzdobili. Ve druhé části měli žáci za úkol ústně prezentovat informace z projektů a předat je srozumitelnou formou svým spolužákům. Naše děti se svého úkolu zhostily na jedničku.