Zpět
07.02.2024, David Kadlec

Třídní projekt v 5.B - ZROZENÍ LOUTKAŘE

Loutky jsou skvělým tématem pro mezipředmětový třídní projekt. Následující návrh projektu kombinuje různé předměty jako výtvarnou výchovu a dějepis, český jazyk, matematiku přírodopis, ale může být upraven pro další předměty a podle potřeb žáků z 5.B. 

Název projektu: "Zrození loutkáře: Výroba loutek a jejich historie" 

Cíle projektu: 

 1. Seznámit žáky s různými typy loutek a jejich historickým vývojem, přínos Matěje Kopeckého a jeho Kašpárka v období Národního obrození. 
 1. Rozvíjet kreativitu a manuální dovednosti žáků při výrobě vlastních loutek. 
 2. Získat dovednosti v komunikaci a spolupráci skrze loutkové představení. 
 3. Naučit se prezentovat svou práci a sdílet získané znalosti s ostatními. 

Fáze projektu: 

 1. Seznámení žáků s tématem loutek a jejich historií.  
 1. Prohlédnutí ukázek různých typů loutek-marionet, klaunů, masek atd. 
 2. Dějepis: Žáci se seznamují s historii loutek, Národním obrozením, s vývojem českého jazyka, s kočovnými loutkaři, s Matějem Kopeckým a jeho Kašpárkem...  
 3. Matematika:Žáci budou zkoumat proporce a rozměry loutek. 
 4. Výtvarná a pracovní výchova: Výroba loutek: Žáci si vyberou typ loutky, kterou chtějí vytvořit a navrhnou si svůj vlastní design.  
 5. Pomocí různých materiálů (papír, lepidlo, látka, modelovací hmota, nitě, provázky, drátky, barvy) budou žáci z 5.B vytvářet své loutky. 
 6. Vytvořené loutky mohou být individuální nebo si děti mohou vytvořit soubor loutek pro skupinové představení. 
 7. Scénář a příběh Tvůrčí psaní: Žáci budou psát scénáře pro loutková představení.  
 8. Režie a příprava představení-skupiny žáků 
 9. Žáci se rozdělí do skupin a každá skupina zrealizuje své vlastní loutkové představení. Vytvoří se režijní plány, probíhají zkoušky a korekce. 
 10. Představení a evaluace: Předvedení loutkových představení celé třídě nebo školnímu publiku.  
 11. Diskuse o procesu výroby loutek a spolupráci v týmu.  
 12. Výstava loutek 

Tento mezipředmětový projekt loutky propojuje různé vzdělávací obory a umožňuje dětem rozvíjet své dovednosti. Zahrnuje i spolupráci ve skupinách, kreativní myšlení a prezentaci projektu.