Zpět
29.03.2020, Renata Mojžíšová

6. A - Březen - doba koronavirová

Počátek března pro nás byl příjemný, měli jsme jarní prázdniny, které si všichni dozajista užili dle libosti. Po týdenním volnu nás čekal návrat do školních lavic, všichni jsme byli plní dojmů a zážitků, se kterými jsme se chtěli pochlubit svým spolužákům. Ale ten týden se stalo něco, na co jsme nikdo nebyl připraven. Po celém světě se rozšířil vir Covid19...
V lavicích jsme se moc neohřáli, vláda ve středu 11.03.2020 vyhlásila stav nouze, uzavřela školy a přerušila tak naší možnost  vzdělávání ve společnosti kamarádů. Doma jsme již třetí týden, látku a pracovní listy k vyplnění dostáváme od učitelů pomocí elektronické komunikace. Myslíme i na ty, kdo počítač nemají,  pro materiály si mohou dva dny v týdnu dojít do školy.
Chtěla bych poděkovat těm z Vás, kteří doma nezahálejí a pilně pracují. Moc si toho vážím a cením. I pro mne jako třídního učitele je to nová a cenná zkušenost. Ale není nad to, když jsem s Vámi ve třídě, společně se můžeme zasmát, látku si vysvětlit a názorně ukázat.
Dále bych chtěla poděkovat rodičům, za jejich spolupráci a trpělivost.
Vaše třídní učitelka Ing. Lucie Lepšíková