Zpět
13.05.2020, Andrea Pavlíčková

Duben - ještě tam budeme, aneb doba koronavirová nás uvěznila doma -6. A

Máme za sebou další měsíc, který jsme kvůli pandemii strávili v domácím prostředí. Ale ani tak nezahálíme. Vzděláváme se prostřednictvím našich počítačů či tištěných materiálů, které pro nás vyučující s láskou připravují. V tomto měsíci jsme zahájili online výuku - nejprve hlavních předmětů /matematika, český jazyk a jazyk anglický/, poté jsme plynule přešli k dalším naukovým předmětům, jako je přírodopis, fyzika, dějepis a zeměpis. Každý den se setkáváme s vyučujícími alespoň prostřednictvím našich počítačů. Pracovní listy, které dostáváme, plníme s nejlepším vědomím a svědomím. Některé zadané úlohy nás baví, některé nás baví méně, ale snažíme se.

Chtěla bych poděkovat těm z Vás, kteří doma nezahálejí a pilně pracují. Moc si toho vážím a cením. Dále bych chtěla poděkovat rodičům za jejich spolupráci a trpělivost.

Vaše třídní učitelka Ing. Lucie Lepšíková