Zpět
30.06.2020, Renata Mojžíšová

6. A - Prázdniny volají

Moji milí žáčči, vysvědčení jsme si již předali v pátek 26.06.2020. Chtěla bych Vám poděkovat za krásný rok, a budu se těšit na ten následující. Zároveň bych Vám chtěla touto cestou popřát krásné prožití prázdnin plné zážitků.

Mé vélké díky patří samozřejmě i Vašim rodičům, za jejich trpělivost a spolupráci v tomto nelehkém období, které na nás "vykouklo". Děkuji.

Hezké prožití letních dní přeje

Vaše třídní učitelka L.L.