Zpět
22.02.2023, David Kadlec

9A_tvorba zvuku

V únoru jsme v hodinách fyziky probírali téma "Akustika a s ní spojený zvuk". V rámci hodiny jsme si vyzkoušeli pokus s nafukovacími balónky. Balónek jsme nejprve nafoukli, a poté jsme postupně roztahovali jeho hrdlo. Unikající vzduch rozechvěl hrdlo a tím vznikl zvuk. Když jsme zatáhli silněji a zmenšili otvor, byl tón zvuku vyšší, po uvolnění se otvor zvětšil a zvuk byl nižší. Jak nám bylo následně vysvětleno, na podobné bázi fungují i naše hlasivky. Pokus jsme si užili a odměnou nám bylo to, že nám zůstal nafukovací balónek.

Ing. Lucie Černá Lepšíková, tř. uč.