Zpět
24.01.2020, Andrea Pavlíčková

„Kdyby mě vlaštovka vzala do zobáčku“

Tento měsíc byl celý ve znamení podzimu. Uvědomovali jsme si znaky podzimu, barvy a počasí. Procvičili jsme si dětmi v grafomotorice čárky a kličky. Dále poznatky o ptácích, jejich stavbě a některé jsme se naučili i poznat – kos, vrabec, vlaštovka, havran, čáp. Děti je umí i nakreslit.
Dále jsme se zabývali vztahy v kolektivu a upevňovali kamarádství a pravidla třídy. Děti zvládly opětovné 10denní sloučení třídy se Sovičkami. S rodiči proběhly konzultační chvilky, kde jsme dopodrobna probírali znalosti či nedostatky jejich ratolestí.