Zpět
03.06.2021, Renata Mojžíšová

Den dětí

V pondělí 31. května oslavil první stupeň Den dětí. Akce se konala v Pohádkovém lese, kde bylo pro děti připraveno šest stanovišť. Během dopoledne se na stanovištích vystřídaly všechny třídy prvního stupně a žáci soutěžili v disciplínách jako hod plným míčem, skok z místa, běh bludištěm, překážková dráha, přeskoky přes překážku a hod míčkem na cíl. Na organizaci se podíleli i žáci devátých ročníků, kteří u stanovišť dohlíželi a zapisovali výsledky svých mladších spolužáků. Děti měly možnost se po dlouhém čase stráveném u počítačů během distanční výuky protáhnout a také si ověřit svou tělesnou zdatnost. Spolužáci v jednotlivých třídách mezi sebou sice soutěžili, ale i tak si navzájem fandili a podporovali se. Počasí vyšlo na jedničku, takže kromě čerstvého vzduchu si všichni užívali také sluníčka. Celé dopoledne se neslo v duchu dobré nálady a na konci dne na žáky čekala také zasloužená odměna.