Zpět
05.11.2023, David Kadlec

Deváté ročníky se chystají vylétnout z hnízda

V průběhu měsíce října deváté třídy (9. A, 9. B a 9. C) navštívily Úřad práce v Teplicích. V následné besedě žáci získali cenné informace, které se týkaly jejich profesní orientace. Po skončení návštěvy Úřadu práce čekala na všechny žáky zajímavá expozice v regionálním muzeu. Velmi poutavým způsobem se zde seznámili s osobností královny Judity, která v Teplicích pobývala a byla zde pohřbena.

Bc. Ludmila Bezoldová, Bc. Monika Baumannová, Mgr. Martin Hejný

Hrazeno z projektu NPO.