Zpět
04.06.2021, Renata Mojžíšová

Program třídní schůzky pro budoucí 1. a přípravnou třídu

  1. Představení vedení školy a budoucích třídních učitelek.
  2. Informace k provozu školy.
  3. Zahájení školního roku – rozpis po dnech.
  4. Školní jídelna
  5. Školní družina

Třídní schůzka se koná 17. 6. od 16:00