Zpět
13.11.2023, David Kadlec

Síť památek pro 9. ročníky

Procházky za pamětihodnostmi Bíliny s devátými ročníky v rámci angličtiny a tématu "In the town" se vydařily a paní učitelka připravila pro žáky vzpomínkovou nástěnku. Texty s referáty, společné fotografie i informační letáčky teď zdobí stěnu v druhém patře.