Zpět
30.10.2019, Renata Mojžíšová

9. C po stopách Sametové revoluce

25. října jsme přijeli do našeho hlavního města. Praha nás přivítala krásným slunečným říjnovým ránem. Z hlavního nádraží jsme spolu s 9. A a 9. B došli na Václavské náměstí. Zde jsme na chvilku postáli u pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce. A pak jsme se vydali tam, kde to všechno před třiceti lety začalo, a to na Národní třídu. Hlavními hrdiny byli tehdy mladí lidé, starší jen o pár let více než my. 17. 11. 1989 si chtěli studenti pokojnou demonstrací připomenout Mezinárodní den studentstva. Na Národní třídě však došlo příslušníky tehdejší SNB k jejich brutálnímu napadení a k rozehnání pokojného studentského průvodu. V místě, kde byli studenti násilně napadeni, jsme se zastavili, a u pamětní desky připomínající tuto událost jsme si vyprávěli o tom, jaký vliv měla na budoucí vývoj v naší republice. Poté naše putování pokračovalo přes Most Legií na Malou Stranu, procházkou přes Karlův most jsme se dostali do Starého Města a přes Staroměstské náměstí jsme se vrátili zpět na Václavské. Z každého rohu na nás dýchala historie naší země, od středověku až po současnost. Na zpáteční cestě jsme mnozí z nás přemýšleli o listopadových dnech roku 1989 a byli jsme rádi, že jsme se mohli po místech těchto , pro naši novodobou historii tak významných, událostí projít.