Zpět
24.11.2019, Renata Mojžíšová

Byli jen o pár let starší a…

...změnili naše dějiny. V pátek 15. 11. jsme si připomněli 30. výročí sametové revoluce. Nejprve jsme společně s ostatními žáky devátých tříd zhlédli dokument Největší přání. Následovala beseda, kterou zahájili naši učitelé, tehdy studenti, dnes pamětníci těchto listopadových událostí. Vyprávěli nám o tom, kde zrovna 17. listopadu 1989 byli, co dělali a jak tyto události osobně vnímali.

V následujících hodinách jsme vyráběli plakáty s dobovými hesly, trikolory a poslouchali písně, které se tehdy zpívaly na demonstracích po celé republice. A nakonec jsme si i my sami zkusili, jak tehdy lidé vyjadřovali své názory v ulicích a na náměstích. Před školou jsme si společně zazpívali Hutkovu Náměšť a za zvuku zvonění klíčů jsme se vydali na průvod naším sídlištěm.