Zpět
21.05.2021, Renata Mojžíšová

Znovu ve škole

Žáci 7. C se až do počátku května vzdělávali distačně. Většina z nich vzorně navštěvovala hodiny online výuky a zároveň plnila úkoly v pracovních listech do předmětů, které online nebyly. 

Jako kolektiv jsme se neviděli déle než čtyři měsíce. V životě dospívajících je to období dlouhé. Když jsme se sešli první den před školou, kluci i holky se navzájem okukovali a komentovali zejména to nejviditelnější, změny tělesné. Zvlášť někteří chlapci vyrostli tak, že jsou větší než jejich třídní učitelka.

Vyjukané sedmačky se změnily v krásné slečny, což jejich spolužákům také neuniklo. Patrné jsou na nich i změny duševní, zkrátka dospívají. Doufám, že tento úžasný jev my učitelé už budeme konečně pozorovat jen v "přímém přenosu."

Atmosféra ve třídě je příjemná, žáči jsou pracovití, svědomití a samostatnost, kterou projevovali při distanční výuce, jim zůstala i při té prezenční.

Uniklo nám mnoho, společné hodiny ve škole i výlety, na které jsme se moc těšili. Některé věci už zkrátka nedoženeme. Společných zážitků bude méně. Ale zůstal s námi kamarádský duch kolektivu, snaha si pomáhat, tolerance a legrace. A to je nejcennější devíza naší třídy, o kterou nás ani COVID19 nepřipravil. 

Ludmila Bezoldová

třídní učitelka