Zpět

Novinky 9.C

Projektový den 9. C

Novinky 9.C

Čtvrtek21.09.2023 Ve čtvrtek 7. 9. 2023 se na naší škole konal první projektový den. Každá třída si měla vybrat, komu tento projektový den věnuje. Naše volba padla na učebnu EVVO (tzv. Oplocenku) na Radovesické výsypce. Školní lípa dostala vydatnou zálivku, nalezené odpadky byly uloženy do pytlů. Po práci následovala…

Přečíst více

9. C hlásí příchod!

Novinky 9.C

Úterý19.09.2023 Prázdniny nenávratně skončily a z nás jsou deváťáci. Čas neúprosně pádí, ale naše učebna zůstává. Bezpečný přístav v neklidných dobách plných testů, pracovních listů a ústních zkoušení. Němý svědek našich úspěchů, tanečních kreací, hovorů vážných i nevážných a občasných (opravdu jen občasných) průšv…

Přečíst více
Přejít na stránku: 1