Zpět
23.06.2020, Renata Mojžíšová

Poslední stránka lodního deníku VII. A

Milí plavčíci, náš lodní deník je u konce. Toto je poslední zápis Vašeho kapitána. Naše kocábka již není způsobilá další plavby. Kotle jsou zanesené, uhlí (samozřejmě ledvické) pomálu, do strojovny prosakuje voda. Část posádky se rozhodla zkusit štěstí na pevnině (ukončili povinnou školní docházku). Velmi nerad musím předčasně ukončit společnou cestu oceánem vědění. Našel jsem pro vás, co jste schopni pokračovat v plavbě, dva zachovalé škunery. Vaši noví kapitáni (kapitánky) mají mojí důvěru a jejich posádky  jsou obstojné. Určitě se na nových lodích neztratíte a ostudu mi neuděláte! Máte ten nejlepší výcvik. Nebojte, že se už se svým kapitánem neshledáte. Budu mít novou loď, s novou posádkou a budu vám stále v patách. Jsem domluven s vašimi kapitány na pravidelných návštěvách, při kterých budeme objevovat nové světy (zeměpis) a hledat poučení v minulosti (dějepis).

         Moje posádko, naše společná plavba nebyla příliš dlouhá. Rozhodně to ale nebyla plavba nudná, naopak. Často se na naší lodi ozýval smích, vedli jsme vážné i nevážné hovory. Nikdy jsme se nebáli předvést se před ostatními. Jsem na Vás pyšný. Přikládám pár fotek z našeho bohatého archivu.

Přes prázdniny si řádně odpočiňte a v září v přístavišti AHÓÓÓÓJ!!!!