Zpět
11.10.2019, Karel Hyťha

Jak se objednat?

Jak se objednat do PPP Teplice

  • Žádosti o vyšetření či konzultace přijímají sociální pracovnice jednotlivých poboček
  • K objednání není nutné mít žádné doporučení (pokud již byl klient v jiném ŠPZ, tj. PPP / SPC, je nutné tuto skutečnost uvést a dodat zprávy z vyšetření).
  • Žádost může podat pouze zákonný zástupce, zletilý klient nebo škola se souhlasem zákonného zástupce/zletilého klienta.
  • Je možné se objednat na jakémkoliv z pracovišť PPP ÚK, a to telefonicky, e-mailem či osobně v době k tomu určené; doporučujeme však volit nejbližší poradnu z důvodu snazší komunikace s příslušnou školou.
  • Pokud se stane, že se klient ve smluveném termínu do poradny bez předchozí omluvy nedostaví, bude žádost považována za zrušenou. V případě, že bude žádat o nový termín, bude opět čekat jako při prvním objednání.
  • Naopak pokud se předemomluví (například telefonicky, SMS, mailem), budeme se snažit  nabídnout nejbližší volný termín.

Je tedy třeba nenechat domluvený termín návštěvy propadnout bez omluvy, prodlužují se tím objednací lhůty nejen pro ostatní, ale i pro daného klienta - uvolněný termín můžeme využít pro dalšího čekajícího žadatele.