Zpět
11.10.2019, Karel Hyťha

Služby

Služby poskytované různými pedagogickými i nepedagogickými pracovišti

Pedagogicko - psychologická poradna poskytuje služby primárně

  • dětem selhávajícím v jedné či ve vícero oblastech: např. v jazycích, Ma, v grafomotorice, celkově neobratným (tedy susp. s VPU, s dypraxií apod.)
  • dětem s oslabenou pozorností a s H/I (tedy susp. s ADHD)
  • dětem s chronickým onemocněním
  • dětem cizinců

 

Speciální pedagogické centrum poskytuje služby

  • dětem při podezření na výukové potíže z důvodu oslabení rozumových schopností (dítě selhává téměř ve všech předmětech)
  • dětem s masivními potížemi ve vyjadřování (susp. vývojová dysfázie, těžší dyslálie apod.) – zdroj webové stránky SPC Teplice

 

Centrum pro celou rodinu

  • Konzultační centrum – sociální a právní poradenství, výživové poradenství, ergoterapie, mediace, služby pro rodiče a jejich děti v rozvodové/rozchodové situaci včetně kroužku pro děti „Když se máma a táta rozcházejí“, kurzy workshopy k posílení rodičovských kompetencí (Kurz „Silní rodiče – silné děti“)

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – vrstevnická skupina pro děti s ADHD (Mgr. Plchotová, etoped)

 

SPZ služby dětem s mírnějšími potížemi v chování

 

Středisko výchovné péče Ústí nad Labem, Most poskytuje služby

  • dětem s výraznějšími výchovnými problémy (individuální i skupinová terapie)

 

Bateau Ústí nad Labem – komplexní péče, služby dětem a rodičům v krizi rodinné, osobní apod.

 

Adiktologická poradna Ústí nad Labem

 

Spirála Ústí/L – terapeutický program Začít znovu (potíže s chováním, agresí, závislostmi nebo trestnou činností pro děti a mládež, nové klienty je možné přijímat do konce října)