Zpět
15.08.2019, Karel Hyťha

GDPR

Co je GDPR? 
GDPR (General Data Protection Regulation, česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je nová právní norma Evropské unie, která vstoupila v platnost 25. května 2018.

Co jsou osobní údaje? 
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech (například jméno, adresa, věk, datum narození, ale také fotografie nebo videozáznamy).

Proč je ochrana osobních údajů důležitá? 
Každý by měl mít možnost se rozhodnout a také kontrolovat, komu poskytne své vlastní osobní údaje, aby nedošlo k jejich zneužití jinou osobou nebo společností.

Proč škola potřebuje souhlas zákonných zástupců? 
Svým dobrovolným souhlasem nám dáváte důvěru, že můžeme digitálně i jinak zpracovávat osobní údaje Vašich dětí v souladu s platnými zákony a za pomoci dalších zpracovatelů.

Jaké osobní údaje budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat a jak dlouho?

1) Pořizování a zpracování fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek Vašich dětí během činností zajišťovaných školským zařízením pro účely jeho propagace – například na nástěnkách školy, na webových stránkách, ve školním časopise, v ročenkách atd. Souhlas udělujete na dobu 15 let.

2) Osobní údaje poskytované třetí straně (dopravci, poskytovateli ubytování apod.) za účelem organizování vybraných aktivit (školy v přírodě, výlety, exkurze atd.) Souhlas udělujete ode dne podpisu na dobu docházky do školního zařízení.

3) Zveřejňování výsledků (úspěchů) Vašich dětí v různých soutěžích, olympiádách a projektech pořádaných školským zařízením či jinými subjekty. Souhlas udělujete na dobu 15 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7).


Pověřenec GDPR

Pro naši základní školu vykonává funkci pověřence GDPR právnická osoba BDO Advisory s. r. o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, v zastoupení

Ing. Petr Štětka   
Karolinská 661/4 
186 00 Praha 8

Tel.: +420 227 031 495 
Mobile: +420 734 647 701
petr.stetka@bdo.cz