Zpět
19.10.2023, David Kadlec

Žákovský parlament

Žákovský parlament při naší základní škole vznikl ve školním roce 2018/2019 za pomoci paní učitelky Mgr. Kláry Myslíkové. Jeho součástí jsou dva až tři zástupci 5. – 9. ročníku, kteří jsou zvoleni na začátku školního roku tajnou volbou. Každý člen je volen na jeden školní rok.

Za pedagogický sbor vede žákovský parlament Mgr. Tereza Mouchová a Bc. David Kadlec.

Žákovský parlament s názvem MisPa (Mistři Parlamenťáci), který si zvolili zakládající členové, se schází jednou týdně po vyučování. Zajímá se o dění ve škole, zjišťuje možnosti ke zlepšení a podílí se na inovacích, organizuje celoškolní akce a spolupracuje s vedením a dalším personálem školy. 

Cíle parlamentu

 • vytvořit komunikační kanál mezi žáky, učiteli a vedením školy
 • podílet se na inovaci školy, podílet se na vzhledu školy a jejího okolí
 • zlepšit postoj žáků ke škole a výuce, zvýšit zájem o vzájemnou komunikaci
 • podporovat zdravý životní styl
 • podporovat samostatnost a iniciativu žáků
 • připravovat a organizovat činnosti a akce pro žáky a veřejnost
 • prezentovat svou práci
 • aktivně se podílet na pozitivním klimatu školy

 

Zástupci Žákovského parlamentu 2023/2024

TŘÍDA                

  5.A          Badiová Klára                      Sládek David

  5.B          Kalendová Izabela              Kuklík Karel

  5.C          Chocholová Kristýna          Stipáková Daniela

  6.B          Dvořáková Victoria             Fröhlichová Eliška

  7.A          Cimrt Matyáš                  

  7.B          Vesellá Kateřina                  Brodská Rozálie

  8.A          Prudičová Kristýna          

  8.B          Polák Jakub                          Figiel Dominik                          Pecková Dominika

  8.C          Popovych Valentina

  9.A          Ádiová Marcela                   Barešová Marie

Aktivity parlamentu 2021/2022

Předsedkyní parlamentu byla v tomto roce zvolena žákyně 9. ročníku Kristýna Pachlová. První pololetí probíhalo pozvolna, zejména z epidemiologických důvodů. I přesto se ve druhé polovině roku dokázal žákovský parlament znovu nastartovat a plnit svou funkci ve škole. 

Zásadní vliv na stmelení kolektivu měla jako vždy přespávačka ve škole, kde se volil předseda a další role ve skupině. Debatovali jsme nad aktuální pocovidovou situací ve škole a vydali oficiální prohlášení, ale také si užili večer i zábavnějšími hrami a aktivitami.

Na pravidelných zasedáních během druhého pololetí jsme nezaháleli a podařilo se nám mnoho úspěšných projektů:

 • Povedlo se nám zorganizovat úspěšné akce jako Pyžamový den a No Bag Day, kterých se zúčastnilo mnoho našich spolužáků.
 • Školní jídelně jsme pomáhali s Pomazánkovou soutěží, ve které jsme vyhlásili tři vítěze, jejich recepty byly zařazeny do nabídky školních svačin. 
 • Uspořádali jsme povedený Sportovní den pro děti z prvního stupně.
 • Do několika budoucích projektů nás zapojilo i vedení školy.
 • Společně jsme absolvovali třídenní Prožitkový kurz na Hoře sv. Kateřiny ve spolupráci s lektory z CEDU.

Žákovský parlament se pro nás stal místem bezpečí, spolupráce, zábavy a přátel napříč jednotlivými ročníky.  

Aktivity parlamentu 2019/2020

Předsedou parlamentu byl pro letošní rok zvolen žák 9. ročníku Zdeněk Touška, který bral svou funkci velice zodpovědně. Kompletní parlament se scházel pravidelně jednou měsíčně před začátkem vyučování, podle potřeby však probíhaly i schůzky menších skupin.

I tento školní rok byl zahájen tradičním přespáním ve škole, kde se noví členové mezi sebou seznámili, zvolili si předsedu a rozvrhli si hlavní plány na své volební období. Tento rok se zaměřili především na celoškolní akce, které měli za cíl posílit atmosféru školy a navodit pocit školní jednoty.

V listopadu proběhl Den Naruby, kdy žáci i někteří učitelé přišli v přestrojení za opačné pohlaví. V lednu pak následoval Pyžamový den, kdy žáci i někteří učitelé absolvovali výuku v netradičním oblečení – pyžamech a županech a uspořádali si společnou snídani ve třídě. Obě tyto akce byli školou vřele přijaty. Mimo to parlament zorganizoval sbírku krmení a dalších potřeb pro psy z krajské kynologické společnosti, která se školou spolupracuje a také pomohl při shánění financí na ztracené GPS zařízení. 

Plány na druhé pololetí bohužel nebyly z důvodu nouzového stavu realizovány. Mezi ty patřil plánovaný jarní úklid pohádkového lesa ve spolupráci s místní dobrovolnickou skupinou, čtení pro domov důchodců či Barevný týden. Nezbývá než doufat, že se tyto a mnohé další akce podaří zorganizovat v následujícím školním roce.

Aktivity parlamentu 2018/2019

V začátcích našeho působení jsme si dali několik cílů: zvýšit kvalitu toalet, prosadit lepší svačinový automat, pomoc útulku a boj se šikanou.

Na popud MisPa jsou nainstalována zrcadla na toaletách i na druhém stupni a do rodiny svačinových automatů dorazil nový přírůstek, a to Happy Snack automat. Starý automat na potraviny bude v nejbližší době odstraněn.

Dva námi zvolené cíle jsou téměř dotaženy. Proč píšeme „téměř‘‘? Toto slovo nám nechává prostor pro zdokonalování již dosaženého. Časem chceme na toaletách více odpadkových košů a pravidelnější dávkování mýdla a toaletního papíru. To jde ale ruku v ruce s kázní žáků, která je prozatím taková, že by tyto kroky ke zvýšení kvality našich toalet byly dle nás zbytečné. Co se automatů týče, tak naším dlouhodobým cílem je odpočinková zóna, kde by byl také jeden. Odpočinková zóna je ale prozatím pouze představou a její realizací se budeme zabývat nejspíše až v příštím školním roce.

Dalším naším cílem je spolupráce s útulkem. Zde jsme narazili na několik zádrhelů, nicméně to nevzdáváme. V tento moment pracujeme na možnostech výběru peněz, za které později nakoupíme věci potřebné pro útulek. Společně se spolužáky budeme vyrábět, budeme péct a vy budete zdobit, pokud se 04. 05. 2019 zastavíte na Májovém jarmarku v Bílině. Prozatím jsme žádný konkrétní útulek nevybrali, chceme si nechat dveře otevřené a až s penězi se rozhodnout, který útulek naši pomoc potřebuje nejvíce.

Dále pracujeme na spolupráci s Domovem pro seniory Bílina. Chtěli bychom seniorům předčítat, chceme si s nimi povídat, chceme společně pořádat různé akce. Nyní nás čeká realizace kulturního představení ke Dni matek.

Naším novým předsedou se stala Lucie Lovičová a její místopředsedkyní Linda Dang. Také se rozhodujeme, koho za naši školu vyšleme do juniorské komise v Bílině, což je pro nás celkem nelehký úkol. Chceme tam totiž skoro všichni, ale vybrat můžeme pouze dva z nás.

Myslete na nás a držte nám palce!

Zdraví vaši Mistři parlamenťáci :-)