Zpět
25.10.2023, David Kadlec

Školská rada

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2023/24 - aktuální informace ZDE
Termíny voleb: 3. 10. 2023 a 10. 10. 2023V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady:

Veronika Janoušková – předsedkyně – za zřizovatele
Mgr. Petra Skuthanová – za zřizovatele

Tölgová Nina – za pedagogy
Mgr. Hejný Martin – za pedagogy

Mykola Popovych – za rodiče
Oldřich Bubeníček – za rodiče


Dotazy je možné směřovat na email: rada@zschlum.cz