Zpět
07.09.2022, David Kadlec

Školská rada

Volby do školské rady 

Vážení rodiče, 

ve dnech  13. a 14. září 2022 proběhne 1. kolo doplňujících voleb do školské rady z řad zákonných zástupců. 

V prvním kole se jedná o navržení jednotlivých kandidátů. Volební urna bude po oba dny umístěna u vchodu do školy. Na připravené lístečky napište jméno a příjmení navrhovaného kandidáta.  

II. kolo proběhne 4.a 5. října 2022. 

Předem děkujeme za účast. 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady:

Veronika Janoušková – předsedkyně – za zřizovatele
Martin Kačírek – za zřizovatele

Reitmayer Martina – za pedagogy
Mgr. Hejný Martin – za pedagogy

Klára Tušinská – za rodiče
Ing. Oldřich Bubeníček – za rodiče