Zpět
15.08.2019, Karel Hyťha

O škole

„Učíme děti vše o životě a ony nás mezitím učí, o čem život skutečně je“

Angela Schwindt

Základní škola, Bílina, Za Chlumem je úplnou školou sídlištního typu. Kapacita školy je 810 žáků. Každoročně otevíráme také přípravný ročník pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Poskytujeme vzdělání dětem s různorodými vzdělávacími potřebami – zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním, ale také dětem mimořádně nadaným. Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému žákovi.

Školní docházkou žáky provází kvalitní pedagogický sbor, který se neustále vzdělává a zajímá se o nové a inovativní metody výuky.

Budova školy postupně prochází rekonstrukcí a modernizací, škola je nadstandardně vybavená, najdete zde několik odborných učeben, vybavenou školní knihovnu, kuchyňku, dvě tělocvičny a dvě plně vybavené počítačové učebny.

Pro naše žáky pořádáme odborné exkurze, výlety, sportovní kurzy a další pobyty. Spolupracujeme s místními spolky a firmami, zveme do výuky odborníky, zapojujeme se do akcí města, účastníme se mnoha soutěží i olympiád.

Školní družina nabízí širokou škálu zájmových kroužků a pravidelně pořádá pro děti různé zajímavé akce a výlety.

Vzájemně si pomáháme a jsme tu jeden pro druhého. Rádi pomáháme i lidem, kteří nás potřebují. Chceme být školou otevřenou veřejnosti a stát se centrem kulturního dění.