Zpět
30.03.2020, Renata Mojžíšová

Zápis do 1. třídy a PT

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

 

Termín: 01. –  30. 04. 2020

Bez přítomnosti dětí a pokud možno i rodičů.

 

Převzetí formuláře žádosti:

- on line:                              aplikace na webu školy – bude spuštěna od 1.4. 2020, případně lze stáhnout i samostatnou žádost

- v papírové formě:         v příslušné základní škole

                                               objekt organizace Člověk v tísni

                                              dobrovolníci u obchodních domů (Lidl, Albert, Penny, Tesco)

 

Předání formuláře žádosti:

- poslat do datové schránky školy – podepsáno elektronickým podpisem - nccmjqv

- e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze prostý email) – reditelka@zschlum.cz, podatelna@zschlum.cz

- poštou – Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace

- osobně do schránek v jednotlivých školách

 

S vyplněním žádosti poradí v nutných případech přímo ve spádové základní škole

nebo v prostorách organizace Člověk v tísni (mobil: 608 121 375):

ve dnech 14.-17.04.2020 vždy od 8:00 – 14:00 hodin,

ve středu 15.04.2020 od 8:00 do 17:00 hodin.

 

V případě, že budete podávat žádost o odklad a nemáte jej ještě vyřízený, dostavte se osobně v době od 14. 4. do 17. 4. 2020.

 

Informace k případné žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete na stránkách ZŠ.

 

Dovolujeme si vás požádat, abyste dodržovali obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody spádových škol zřízených městem Bílina a přihlásili své dítě do příslušné ZŠ.

Zároveň prosíme, abyste v této mimořádné situaci přihlásili své dítě jen na jednu školu a nekomplikovali tím proces zápisů.

 

Zápis do přípravných tříd

Zápis do přípravných tříd bude probíhat souběžně se zápisem do prvních ročníků.

Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy do 31.5.2020.

Vzhledem k tomu, že uvažujeme o otevření dvou tříd, velkou šanci mají nejen děti odkladové, ale i děti v posledním roce školní docházky. K této žádosti je nutné mít doporučení pedagogicko psychologické poradny.

Vzhledem k současné situaci, kdy i poradny fungují v omezeném, Vám doporučujeme podat žádost i bez doporučení a společně pak vyšetření v poradně zajistíme a pomůžeme všem zájemcům.

Žádosti je nutné předložit do 31.5. 2020, přihlášku najdete na webu školy, případně si ji v době zápisu (14.4. 2020 - 17.4. 2020 můžete osobně vyzvednout ve škole a společně ji vyplníme)