Zpět
05.09.2022, Karel Hyťha

Vzdělávání a integrace cizinců

Žádost zákonného zástupce žáka o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu ke stažení: 

POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PRO ŽÁKY CIZINCE

Základní škola, Bílina, Za Chlumem je na základě vyhlášky č. 271/2021 Sb. školou určenou pro poskytování bezplatné jazykové přípravy pro žáky – cizince. Tato příprava je poskytována nově příchozím žákům cizincům, kteří plní na území ČR povinnou školní docházku.

Rozsah jazykové přípravy je 100 až 200 hodin podle ověření vstupní úrovně znalostí českého jazyka a s ohledem na konkrétní potřeby každého žáka cizince. Výuka probíhá ve skupinách 2 – 10 žáků, zpravidla jednou týdně ve 2-3 hodinových blocích a je poskytována prezenčním způsobem, případně i distančně.

Bezplatnou jazykovou přípravu škola poskytuje také žákům cizincům z jiných základních škol našeho kraje. V případě zájmu zákonní zástupci těchto žáků požádají o výuku prostřednictvím ředitele/ředitelky své kmenové školy.

Skupiny ve školním roce 2022/2023

Úterý – 10:55 – 13:30

DALŠÍ PODPORA CIZINCŮ NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

S podporou a integrací cizinců máme mnoho zkušeností a dlouhodobě se v této oblasti zdokonalujeme a vzděláváme. Povinnou školní docházku na naší školy plní žáci různých národností, například žáci z Mongolska, Vietnamu, Ruské federace, Slovenska a dalších zemí. Integrujeme také žáky, kteří dlouhodobě žili v zahraničí. Kromě jazykové podpory využíváme mimo jiné také služby adaptačního koordinátora, vzájemné pomoci žáků, pedagogické intervence, individuálního plánu a tlumočnicích služeb. Pedagogičtí pracovníci se neustále v oblasti integrace neustále vzdělávají. Velmi úzce spolupracujeme také s Národním pedagogickým institutem a Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Důležité odkazy:

https://cizinci.npi.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu.

Koordinátorkou pro vzdělávání cizinců je Mgr. Věra Křížová. V případě dotazů je možné se na ni obrátit na emailu krizova@zschlum.cz , případně na telefonním čísle 471 823 663.

Desatero pro rodiče: 

Jazyková příprava mimo kmenovou školu: 

Jazyková příprava přímo ve škole:

Základní vzdělávání v České republice: